Przejdź do treści
Strona główna » Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników odwiedzających stronę hustawka.waw.pl.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest firma Tricomo.

Zbierane dane osobowe

Podczas korzystania z serwisu zbierane są następujące dane osobowe użytkowników:

 • Dane techniczne: adres IP, data i godzina wizyty, przeglądarka internetowa i system operacyjny, kliknięcia i inne interakcje ze stroną.
 • Dane z Google Analytics (GA4): dane demograficzne (wiek, płeć, lokalizacja), zainteresowania, zachowania na stronie.

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane w następujących celach:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania serwisu: dane techniczne są wykorzystywane do diagnozowania problemów technicznych, administrowania blogiem i ulepszania jego funkcjonalności.
 • Analiza ruchu na stronie: dane z GA4 są wykorzystywane do analizy ruchu na blogu, poznawania preferencji użytkowników i dostosowywania treści do ich potrzeb.
 • Wyświetlanie reklam i linków afiliacyjnych: dane demograficzne i zainteresowania użytkowników są wykorzystywane do wyświetlania im spersonalizowanych reklam i linków afiliacyjnych.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie następujących podstaw prawnych:

 • Zgoda: dane techniczne i dane z GA4 są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika wyrażonej poprzez akceptację polityki cookies.
 • Prawnie uzasadniony interes administratora: dane demograficzne i zainteresowania użytkowników są przetwarzane w celu wyświetlania im spersonalizowanych reklam i linków afiliacyjnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe użytkowników są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, a następnie usuwane. Dane techniczne są przechowywane przez okres 30 dni, dane z GA4 są przechowywane przez okres 26 miesięcy, a dane demograficzne i zainteresowania użytkowników są przechowywane przez okres 12 miesięcy.

Prawa użytkownika

Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych: użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do informacji o ich przetwarzaniu.
 • Prawo do sprostowania danych: użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub nieaktualne.
 • Prawo do usunięcia danych: użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw do ich przetwarzania.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do przenoszenia danych: użytkownik ma prawo żądania przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w określonych sytuacjach.
 • Prawo do żądania usunięcia danych osobowych: użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma już podstaw do ich przetwarzania.

Aby skorzystać ze swoich praw, użytkownik może skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@tricomo.pl

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator danych osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Zmiany w Polityce Prywatności

Administrator danych osobowych może dokonywać zmian w niniejszej Polityce Prywatności. O każdej zmianie użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie nowej wersji Polityki Prywatności na blogu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych użytkownicy mogą skontaktować się z administratorem danych osobowych pod adresem email: biuro@tricomo.pl